При замовленні частини роботи я отримаю список джерел?

4

Звичайно. При написанні будь-якої частини роботи ми обов’язково робимо список літератури

: