Автореферат дисертації 2020 – структурні елементи і вимоги

1 104
Время чтения: 3 минуты

Зміст

 

Автореферат дисертації не менш важливий, ніж сама наукова робота. Без нього неможливий допуск до захисту. Це метод полегшити задачу здобувача – донести членам комісії потрібну думку. За допомогою такого документа формулюються тези «коротко про головне».

 

Є певні стандарти і правила, які варто враховувати при підготовці. Інакше ви ризикуєте отримати неприємний сюрприз перед відповідальним моментом. Погодьтеся, дисертація пишеться не кожен день. Значить, відповідальний підхід не завадить.

 

Що таке автореферат дисертації?

 

Дисертаційна робота – об’ємна дослідницька праця. Авторефератом є її стислий, лаконічний і ємний виклад. Документ підводить риску і підсумки, грамотно викладає суть. Він входить до переліку обов’язкових додатків, без яких допуск до захисту неможливий. Це своєрідна витримка головного.

 

Кожен член комісії обов’язково повинен отримати один примірник перед самим захистом, щоб мати час ознайомитися. Як правило, обсяг вміщується на 10 аркушах і більше. Зміст зводиться до тез, співзвучним з основними пунктами і положеннями наукового доробку.

 

Наявність автореферату і його якість не можна ігнорувати. Аргументовані підсумки і ключові напрацювання повинні бути обґрунтовані. Тут не вказується інформація, якої немає в самому тексті дослідження. Важлива унікальність і відображення авторської думки, а найголовніше – повна відповідність основній роботі.

 

Функції автореферату

 

Автореферати для захисту на здобуття докторського ступеня виконують кілька функцій:

 

 1. Інформативна. Виклад основного змісту, наукових фактів, відомостей.
 2. Індикативна. Вказівка ​​на ключові аспекти змісту наукової праці, новизну, практичну і наукову значущість.
 3. Універсальна. Відображення ключових відомостей про дослідження, адресація конкретному колу споживачів, яким цікава така тема.
 4. Страхувальна. Матеріал служить способом донести ключову думку членам комісії і переконати їх в користі та високому рівні вмісту.
 5. Текстова, ілюструюча. Текстовий формат і елементи візуалізації у вигляді таблиць й ілюстрацій полегшують сприйняття і допомагають донести ключову думку по роботі, наприклад, над кандидатською дисертацією.
 6. Прогностична. Фахівцем оцінюється перспективність напрямку і завдань.
 7. Комунікативна. Спосіб встановлення професійних комунікацій.

 

Важливо! Відмінною особливістю авторефератів є джерела. Вони базуються виключно на інформації, яку містить дисертація. Не можуть суперечити її змісту або відображати інші дані.

 

Вимоги до авторефератів дисертацій 2020

 

Оформлення автореферату має відповідати вимогам Наказу МОН № 40 від 2019 року і ДСТУ 8302: 15. Обов’язково повинен бути односторонній друк на білому папері формату А4, з полуторним міжрядковим інтервалом.

 

Використовується текстовий редактор Word, шрифт 14 pt Times New Roman. В якості альтернативи допустимий формат LaTeX і відповідне стильове оформлення. Матеріал друкується на сторінках з розміченими полями: 2-2,5 см ліве, 1 см праве, по 2 см верхнє і нижнє.

 

Неодмінна умова – дотримання наукового стилю роботи, грамотність, відсутність помилок. Кожен висновок формується з позиції однозначності. Обсяг – від 0,7 до 1,3 авторських аркуша, якщо пишеться кандидатська, і від 0,9 до 1, 9 авторських сторінок – якщо докторська. У авторефератах потрібна титульна сторінка.

 

Важливо! Автореферати дисертацій повинні бути унікальними. Вони також проходять перевірку на плагіат, тому відсоток оригінальність – від 75% і вище.

 

Структурні елементи автореферату

 

Застосовується умовний поділ документа на 4 структурні елементи:

 1. Загальний опис і характеристика дослідження. Цей структурний елемент базується на вступній і заключній частині наукової праці. У ньому містяться всі пункти, наведені в змісті.
 2. Змістовний елемент. Автореферати відображають ключові аспекти головного тексту, проставляють акценти на значущих тезах. Це реферативний блок, що відображає способи, особливості методики, базові характеристики, проведені експерименти.
 3. Висновки. Підсумковий елемент узагальнює теорію і напрацювання, формулює висновок, результати, рекомендації. Автор наводить аргументи, що все зроблене має сенс і значимість.
 4. Список наукових праць здобувача, присвячених ідентичній темі. Цей елемент дає чітке уявлення про попередню діяльність вченого.

 

Залежно від теми і обсягу матеріалу, структура може включати підрозділи.

 

Важливо! Автореферати захищених дисертацій є повноцінними джерелами інформації і можуть використовуватися як література.

 

Поширені помилки при написанні автореферату

 

Написання автореферату дисертації часто відкладається на останній момент. А дарма. Це невиправдані ризики. Дисертацію цілком читають не всі члени комісії, а огляд результатів – всі. Одна з поширених помилок – невідповідність змісту і основним дослідженням, посилання на матеріали, які не включені в дисертацію.

 

На цьому етапі часто ігнорується унікальність і базові правила щодо оформлення. Лідирують в числі ТОП помилок: нелогічність, непослідовність викладу, відсутність висновків, заміна обґрунтування простим описом змісту. Критикується перевищення допустимого обсягу.

Что такое автореферат к диссертации и как его написать

Не вітається перенасичення аналізом використаної літератури та посиланнями на неї. Неприпустимо апелювання застарілими поняттями і неактуальною інформацією. Наприклад, вказуючи статті ВАК, ви дійсно маєте їх на увазі або переплутали з назвою фахових статей.

 

Наостанок

 

В Україні як і раніше захищається чимала кількість докторів наук і докторів філософії. Компанія «Aspirantura» пишається, що в їх числі і наші автори, і наші клієнти. Ми надаємо кваліфіковані послуги з підготовки дисертацій, наукових статей і забезпечуємо повний супровід.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  78 + 7 =