Як написати план-проспект дисертації

3 850
Время чтения: 3 минуты

Зміст

 

Плани-проспекти є основою наукових досліджень. Дисертації являють собою складну, багатокомпонентну, об’ємну працю, тому важливо з перших днів задати правильний вектор всього процесу. Майбутні кандидати і доктора часто недооцінюють важливість проекту, відносяться до цього пункту халатно. Наслідки – сила-силенна витраченого часу, помилки, відстрочка захисту.

 

Що таке плани-проспекти і для чого вони потрібні?

 

Термін позначає розгорнутий план спеціалізованого дисертаційного матеріалу, «витримка» про головне. Зміст цієї частини складається з усіх головних тез вступу, поверхневого опису розділів, не деталізованого висновку. Тобто проставляються ключові аспекти.

 

Не варто ототожнювати це поняття зі стандартним вмістом або планом-графіком роботи. У проспекті резюмується інформація по кожному розділу, і висновок є відповіддю на науково обґрунтоване припущення, тобто гіпотезу. Крім того, для здобувачів потрібно ще відобразити список літератури, результати перших експериментів.

 

Точні терміни підготовки документа безпосередньо прив’язані до конкретної програми. Як правило, перший зразок вже надається за підсумком першого року. Для претендентів на наукові ступені передбачена спеціальна форма планів-проспектів, які максимально схожі з авторефератами. Обсяг матеріалу – від 10 до 14 сторінок. Ключове значення – інформаційна функція.

 

Структурні елементи плану дисертації

 

Проспект дисертаційного наукової праці складається з таких пунктів:

 1. Коротка вступна частина.
 2. Сукупність поставлених завдань і цілей.
 3. Пункт про актуальність теми.
 4. Опис об’єкта і предмета.
 5. Формулювання робочої гіпотези.
 6. Короткий опис методології, які застосовуються при написанні.
 7. Розкриття питання, наскільки розроблена тема.
 8. Вказівка ​​апробації підсумків.
 9. Коротке відображення змісту розділів.
 10. Заключна частина.
 11. Список використаних джерел.
 12. Додатки.

plan-prospect-disser

Завдання автора – закласти структуру наукової праці, тобто кількість розділів, кожен з яких, як правило, присвячується одному завданню або одному питанню. У вступі можна вказати тільки показові приклади. Не можна ігнорувати наявність додатків, навіть якщо це тільки попередній, чорновий варіант.

 

Використання прикладів практичної діяльності та експериментів дозволяє довести прозорість дослідження.

 

Суть планів-проспектів дисертацій – представити концепцію. Природно, підсумковий результат багато в чому може відрізнятися від первісної версії, хоча б тому, що експериментальна діяльність не завжди підтверджує гіпотезу. Будьте готові до перетворень – це нормально!

 

Корисні рекомендації по складанню проспектів

 

Ключова рекомендація: при складанні планів-проспектів візьміть за орієнтир інформацію розгорнутого плану, розробленого на першому етапі. Для цього важливо, щоб дотримувалися наступні умови:

 

 • Перевіряйте кожен структурний елемент на предмет протиріч – їх не повинно бути.
 • Дотримуйтеся дослідницького характеру діяльності – застосовуйте термінологію, яка дозволяє встановити факти, докази, з’ясувати деталі, обґрунтувати аргументи.
 • Маркіруйте всі позиції і тези в залежності від інформації, і тільки потім застосовуйте нумерацію.
 • Пропрацюйте кожен розділ за його внутрішньою структурою, продемонструйте логічність і послідовність досліджуваного питання.
 • Додайте всі використані джерела, попередньо провівши ретельний відбір літератури.

 

На додаток до вищесказаного традиційним залишається порада щодо грамотності, унікальності, наукової стилістики, достовірності, належного оформлення.

 

Складання назв розділів і заголовків на початковому етапі не потрібно. Очевидно, що в процесі виконання їх кількість і зміст зазнають видозміни. Суть планів-проспектів зводиться до демонстрації концепції і орієнтир на робочий зміст

 

Поняття і зміст концепцій

 

Концепція – стартовий етап підготовки дисертаційної праці. Для неї відводиться приблизно 6-7 стандартних друкованих аркушів. Цей документ видається здобувачам в першу чергу для відображення початкового бачення проблематики майбутнього наукового проекту.

 

Ще одне завдання концепції – описати методику вирішення проблемного питання і освітити практичну, наукову значущість в рішення конкретних ситуацій і подальшому застосуванні. Ідеї, висунуті в концепції, надалі будуть підтверджені або спростовані результатами досліджень.

 

У зміст включається кожен розділ, кожен структурний елемент наукової праці Однак не варто забувати, що це приблизна, орієнтовна версія, яка, найімовірніше, буде змінюватися. Експерименти і аналіз вносять свої корективи. Саме з метою відображення концепцій складаються плани-проспекти. Це їх головне призначення.

 

Відмінність планів дисертацій здобувачів та магістрів

 

В нашій освітній системі виділяється три види дисертаційних робіт. З огляду на їх специфіку, плани-проспекти будуть відрізнятися своїм змістом і концепцією:

 

 • Докторські. Готуються з метою отримати вищий вчений ступінь. Базуються на глибокому, структурному плані-графіку і припускають максимально точне складання плану-проспекту ще на етапі підготовки. За формою і змістом він наближений до автореферату.
 • Кандидатські. Такі роботи виконуються перспективними аспірантами і покликані продемонструвати серйозність наукового підходу, ємність, значимість і глибину теми. Аналогічні завдання стоять перед планами-проспектами цієї категорії. Підсумок – захист ступеня кандидата наук, доктора філософії.
 • Магістерські. Виконання базується на дипломному проекті, але є більш глибоке занурення в питання. Це відбивається і на складанні проспектів. З усіх перерахованих вище вони простіше.

 

Плани-проспекти завжди передаються на ознайомлення та аналіз науковому керівнику або куратору. Він ознайомлюється зі змістом, пропонує корективи і доробки, обговорює зі здобувачем можливі варіанти змін і доповнень, орієнтуючись на кінцеву мету і бажаний результат. Така консультація допоможе внести свіжий матеріал, заощадити час

 

Заключна рекомендація

 

В Україні не спадає попит на наукових діячів. Це сфера як ніколи вимагає посилення і перетворення. Складно одночасно бути «і розумним, і красивим». На жаль, здобувачі не завжди можуть сконцентруватися безпосередньо на дослідженнях. Збивають з думки постійно мінливі правила, жорсткі критерії оформлення та інші другорядні, але обов’язкові завдання.

 

На жаль, на відміну від західних практик, в наших реаліях все ще однаковий акцент не тільки на зміст, а й на форму дисертацій. Компанія «Аспірантура» пропонує кваліфіковану допомогу. Ми багато років пліч-о-пліч досягаємо з претендентами їх цілей і виправдовуємо довіру. Розвантажити свої плечі – звертайтеся. Адже делегувати частину повноважень – це як мінімум мудро.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  71 + 9 =