Як написати відгук наукового керівника на дисертацію?

1 402
Время чтения: 3 минуты

Зміст

Навчання в аспірантурі передбачає вирішення величезної кількості різних завдань, серед яких підготовка дисертаційного дослідження, написання наукових статей та їх публікація у журналах ВАК (профільних журналах категорії «Б») і не тільки. На шляху до бажаного статусу кандидата (або доктора) наук найважливішим етапом є написання та захист дисертації. Якщо з текстом роботи та вимогами до неї все більш-менш зрозуміло, то процедура підготовки до захисту у багатьох викликає запитання.

Адже, крім самого тексту роботи, необхідно надати до спеціалізованої ради ще цілий стос різних документів. У цій статті ми розглянемо один із них – відгук наукового керівника. Цей документ відображає об’єктивну інформацію за результатами проведеного дослідження та рекомендації наукового керівника щодо видачі допуску до захисту. Без цього «папірця» зрушити з місця не вийде.

 

Навіщо потрібен відгук наукового керівника на дисертацію?

Відгук наукового керівника на дисертацію – свого роду «зелене світло» до захисту результатів дослідження. Без цього документа вчена рада просто не прийме роботи до розгляду. І тут, до речі, немає значення, якщо він буде негативний (виняток становлять ті випадки, коли ситуація дуже погана – є підозра в плагіаті, використовувані джерела неактуальні тощо).

 

Що містить відгук наукового керівника?

У відгуку наукового керівника, окрім аналізу структури дисертаційного дослідження, вмісту роботи та оформлення тексту може також міститися і характеристика самого дисертанта. Керівник може вказати в ній відомості про професійні якості претендента, його здатність знаходити рішення різних завдань тощо.

Завдання автора відгуку полягає в аналізі готовності роботи бути презентованою широким масам (зрозуміло, коли не йдеться про випадки захисту дисертації у закритій раді). Оцінюється зміст роботи, правильність її оформлення тощо.

Підпис наукового керівника слід завірити у відділі кадрів за його основним місцем роботи. Без штампу документ вважатиметься недійсним.

Вимоги ВАК до написання відгуку на кандидатську та докторську дисертацію

Щодо вимог до відгуку, то тут особливих правил немає. В середньому відгук на кандидатську містить до 5 сторінок, на докторську – до 15 сторінок. Все індивідуально залежить від теми проведеного дослідження.

Щодо оформлення, то тут діють правила ДСТУ 8302:2015.

Зазвичай висновок наукового керівника друкується у 2 екземплярах. Потрібна кількість залежить від типу наукової роботи, спеціальності з якої проводиться дослідження, вищого навчального закладу в якому відбувається захист дисертації тощо.

 

Стандартна структура відгуку на дисертацію: як має виглядати документ

Якщо відгук пишеться на бланку, то забути щось буде складно. На ньому треба вказати контактні дані автора відгуку – ПІБ, його науковий ступінь та вчене звання, способи зв’язку (номер телефону, адреса електронної пошти, фактична адреса тощо). Якщо це не бланк, то контактні дані, як правило, вказуються в самому низу документа.

Щодо тексту відгуку, то в ньому науковий керівник:

 • дає оцінку актуальності цієї проблеми. Тут потрібно прописати те, що написано в науковій роботі дисертанта лише іншими словами;
 • визначає об’єкт та предмет дослідження. У цій частині необхідно розглянути характеристики понять відповідно до авторського підходу дисертанта;
 • аналізує формулювання мети/завдань. Автор розглядає рівень коректності постановки мети, завдань, їх відповідність темі наукової роботи, що розглядається. Тут можна відразу визначити наявність кореляції між цілями, завданнями та висновками, до яких дійшов дисертант у процесі свого наукового дослідження;
 • оцінює теоретичну та практичну значущість роботи. Як правило, на цьому етапі у аспіранта чи докторанта на руках вже мають бути спеціальні акти впровадження результатів дослідження у науку, навчальний процес тощо. Всю інформацію можна буде взяти з них;
 • описує свою думку щодо достовірності та повноти поданої інформації на підставі аналізу джерел, які дисертант використав під час підготовки роботи;
 • проводить аналіз основних ідей, пропозицій, викладених дисертантом у роботі, його вміння відстоювати власну точку зору;
 • дає характеристику особистості дисертанта (ця частина відгуку є факультативною).

Відгук має бути викладений у коректній формі. Не допускається жодних переходів на особистосте, необґрунтована критика тощо.

Дисертаційна робота – наукова праця, підготовку якої легкою не назвеш. Щоб текст дослідження викликав захоплення у колег, і автор дисертації отримав визнання та довгоочікуваний диплом про присвоєння наукового ступеня доведеться постаратися чимало. Зазвичай на написання роботи відводиться кілька років, адже людина, зазвичай, крім наукової роботи має й інші турботи.

Щоб написати хорошу роботу необхідно: підібрати актуальну літературу на тему дослідження, скласти план, проаналізувати величезну кількість джерел, викласти свої думки на папері, не забуваючи про унікальність, академічну доброчесність тощо. Якщо наукова діяльність чи викладання завжди були вашою мрією, але монотонна письмова робота видається нудною та нецікавою, гарною ідеєю буде замовити докторську дисертацію у компанії «Аспірантура». Те саме стосується випадків, коли на підготовку просто немає часу. Адже захист дисертації може «відбутися» не лише за умови готової роботи на руках та кількох документів, а й за наявності публікацій у журналах категорії «Б», тез конференції тощо.

Ми маємо величезний досвід роботи у цьому напрямку та гарантуємо бездоганну якість готових робіт (кожна дисертація є досконалою).

 

 • Чи є негативний відгук перешкодою до виходу на захист?

Негативний відгук на дисертацію – це не трагедія. Ну і, якщо чесно, таке практично не зустрічається, адже добрий та відповідальний науковий керівник завжди комунікує з дисертантом у процесі написання роботи та контролює всі етапи і так. Виняток – якщо у роботі використана стара інформація, джерела, на які посилається автор сумнівні та є підозра у плагіаті.

 • Яким за обсягом має бути відкликання наукового керівника на дисертацію?

Обсяг відгуку залежить від цього, яке дослідження «потрапило до рук» науковому керівнику, теми, вимог ВНЗ тощо. Зазвичай для кандидатської відгук пишеться на 3-5 сторінках, для докторської – 10-15 сторінках.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  53 + 8 =