Наукові фахові журнали України

4 403
Время чтения: 4 минуты

Зміст

З недавніх пір обов’язкової майданчиком для опублікування результатів дисертацій та наукових статей здобувачів є фахові видання. На практиці виникає багато питань: що це, де їх знайти, як не помилитися у виборі, і, нарешті, куди ділити стандартні журнали ВАК. Давайте розберемося в основному.

 

Види і категорії фахових журналів

Відповідно до Порядку формування переліку наукових фахових видань України будь-які вітчизняні періодичні видання можуть отримати одну з трьох категорій: А, Б, В. Перші два види включені в офіційно прийнятий Перелік таких видань на постійній основі, а категорія В виключається до 2022 року, якщо не будуть проведені роботи по її удосконаленню.

Категорії впливають на кількість необхідних статей. Наприклад:

 • для майбутніх докторів наук потрібно принаймні 3 статті з 20, розміщених в фахових виданнях або журналах, що рецензуються Scopus. При цьому якщо видання віднесено до категорії А чи Б, одна опублікована стаття прирівнюється до трьох стандартних;
 • майбутні кандидати, розміщуючи наукові статті в таких фахових виданнях, можуть розраховувати на взаємозалік із зарахуванням одна стаття = 2 статті.

Тобто, чим вище категорія журналу, тим більша вага у наукової статті. Це ще один привід задуматися авторам щодо якості свого матеріалу.

Засновниками таких видань є наукові та науково-технічні діячі. Мінімум один суб’єкт повинен бути юридичною особою. Правовою основою є Закон України «Про наукову і науково-дослідницьку діяльність».

Призначення і цілі

Наукові Фахової видання – інструмент розвитку наукового потенціалу. З їх допомогою офіційно визнаються наукові публікації, а саме:

 • враховуються при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, які беруть участь в конкурсах на отримання грантів, фінансування їх за рахунок бюджетних коштів;
 • служать показником при оцінці діяльності наукових і освітніх установ;
 • є майданчиком публікації результатів дисертаційних досліджень і досліджень претендентів на здобуття ступеня доктора наук або доктора філософії;
 • враховуються при оцінюванні результатів діяльності наукових співробітників, в тому числі при їх атестації.

Ще однією глобальною метою є інтеграція в світове наукове співтовариство і адаптація під високі стандарти, в тому числі в рамках європейської інтеграції.

 

Вимоги до фахових видань

Видання категорії А включені до наукометричних баз WoS або Scopus. Такі журнали вважаються найбільш авторитетними, тому публікаціям надається відповідний статус. Вимоги кращих майданчиків у світі досить високі, тому індексація є результатом жорсткого відбору. В облік береться зміст і форма.

Видання категорії Б повинні відповідати наступним вимогам:

 • наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації в загальнодержавній або зарубіжній сфері розповсюдження;
 • присвоєння ISSN номера, який служить ідентифікатором електронного або друкованого засобу масової інформації при дотриманні заявленої періодичності;
 • забезпечення якісного та незалежного рецензування матеріалів вченими, які займаються дослідженням таких же тем і мають мінімум одну публікацію в журналах Scopus, WoS або монографії, опубліковані у виданнях категорії А, В, С;
 • наявність присвоєного міжнародного цифрового ідентифікатора DOI кожному опублікованому матеріалу;
 • наявність в редакційної колегії мінімум семи учених з науковими ступенями за фахом, що відповідає профілю видання. У кожного з них має бути 3 і більше публікацій за останні 5 років, і не менше 7 публікацій за 15 років. Троє з них повинні працювати за основним місцем працевлаштування в українських наукових організаціях або установах вищої освіти, і як мінімум один вчений повинен працювати в іноземній науковій установі;
 • функціонуючий web-сайт видання з англомовним і україномовним інтерфейсом (або іншою мовою за профілем сайту). У ньому повинна бути вказана політика видання, склад редакційної колегії, процедура дотримання редакційної етики та рецензування. Крім того, для англомовної версії сайту кожна публікація повинна супроводжуватися анотацією об’ємом 1800 знаків;
 • порядок оформлення і подачі публікації для розміщення;
 • повні тексти документів в разі відкритого доступу;
 • розміщення видання на платформі «Наукова періодика України» в національній академії В.І.Вернадського;
 • включення фахового видання в профільні міжнародні наукометричні бази даних за затвердженим переліком МОН за погодженням з науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технології.

 

Видання категорії В повинні відповідати двом критеріям:

 • проходження процедури реєстрації, що підтверджується свідоцтвом про включення засобу масової інформації із загальнодержавною та / або зарубіжною сферою розповсюдження до періодичних друкованих наукових видань;
 • наявність ISSN-номера, який служить засобом ідентифікації друкованого або електронного періодичного видання і дотримання заявленої періодичності.

Зверніть увагу! Всі журнали категорії В скасовуються через два роки після прийняття нового Порядку, тобто в 2022 році. Якщо журнали не виконують вимоги для присвоєння категорії А чи Б, вони виключаються з переліку фахових видань.

Порядок формування переліку наукових фахових видань

Для того щоб журнал був включений в перелік фахових видань і отримав відповідну категорію, готується наступний пакет документів:

 • клопотання засновника або співзасновника наукового фахового видання про включення до переліку. Для цього використовується спеціальний офіційний бланк, засвідчений підписом керівника;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації, якщо маються на увазі друковані періодичні видання, або витяг з наказу засновника про заснування електронного наукового періодичного видання. Надається копія, а не оригінал;
 • бланк заяви про включення до переліку. Він оформляється на електронному та паперовому носії;
 • два останні номери видання по одному примірнику і копії рецензій на матеріали, які вже опубліковані. При цьому анонімність особистості рецензента гарантується;
 • документ про здійснення обов’язкової розсилки періодичного видання.

Для розгляду документів створюється експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН. При позитивному висновку ради матеріали передаються на розгляд атестаційної комісії МОН для прийняття підсумкового рішення.

Позитивний результат узаконюється наказом про включення наукового видання до Переліку МОН. Документ опубліковується на офіційному web-сайті, про що повідомляються засновники і співзасновники.

Якщо підсумок розгляду звернення негативний, на ім’я засновника направляється офіційний лист з мотивованими причинами відмови. Таке рішення може бути оскаржене протягом місяця з моменту отримання офіційного листа. Для цього подається апеляційна заява в МОН чи скарга в суд відповідно до чинного законодавства.

 

Виняток фахових видань з Переліку

Якщо порушені вимоги Порядку формування переліку фахових видань, МОН виносить рішення про виключення видання. Правові підстави:

 • порушення вимог Порядку;
 • порушення вимог академічної доброчесності з боку рецензентів, авторів публікації, рецензій;
 • систематичне розміщення матеріалів, які не містять наукових результатів та інформації оглядового або науково-методичного змісту;
 • порушення процедури незалежного рецензування;
 • недотримання редакційної етики.

В цьому випадку засновник або співзасновник може ініціювати нове клопотання, якщо усунені всі попередні зауваження.

Такий сценарій можливий не раніше, ніж через рік після прийняття рішення про відмову або після того, як були розіслані видавцем екземпляри наступних трьох чергових номерів видання. Якщо порушення виявлене повторно, право відновлення в перелік скасовується назавжди. Компанія «Аспірантура» допоможе вибрати фахові видання і підготує публікацію ВАК «під ключ». Ми знаємо, як краще!

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  69 + 8 =