Етапи роботи над дисертацією

1 511
Время чтения: 4 минуты

Зміст

 

Дисертації без перебільшення можна вважати доленосними роботами. На кону стоїть професійне майбутнє, науковий ступінь, заробіток і перспективи. Весь процес написання є послідовний ланцюжок дій. Ми розберемо алгоритм покроково і проставимо головні акценти.

 

Етап 1. Постановка проблеми і вибір теми дослідження

 

Перед автором стоїть завдання проаналізувати, яке місце в сучасному суспільстві займає обрана проблема, наскільки вона гостра і значуща. Дивіться далекоглядно – чи не втратить досліджуване питання актуальність через пару років (адже до захисту може пройти багато місяців).

 

При окресленні кола проблем слід вивчити суперечливість або неспроможність в ракурсі вже наявних практичних і теоретичних постулатів. Не варто зачіпати «слизькі теми», які більше схожі на фантазію або дуже слабкі припущення.

 

Тема має особливе значення. По-перше, автору має бути цікаво те, чому він присвятить великий відрізок свого життя. По-друге, актуальність теми безпосередньо відображає зрілість і ерудованість кандидата на вчений ступінь. Це показник вміння відрізнити головні проблеми від другорядних і орієнтуватися в ситуації.

 

Етап 2. Визначення предмета, об’єкта, завдань і цілей дослідження

 

Об’єкти і предмети часто плутають між собою. У першому випадку мова йде про щось більш глобальне, що охоплює кілька предметів. Одне з них береться в основу дослідження. Автор повинен конкретизувати, у чому актуальність обраної області і який напрям потрібно вибрати для подальшої експериментальної діяльності.

 

Завдання є способом досягнення мети. Вони задають вектор дослідження, визначають вибір інструментів, визначають хід роботи. Як правило, кожному завдання відповідає розділ або підрозділ дисертації. Мета – загальна категорія. Це те, для чого виконується наукова праця, а завдання – це напрямки реалізації мети.

 

Чим чіткіше і лаконічніше будуть сформульовані ці позиції, тим простіше пройде структуризація дисертації. Тобто не важко підготувати план і позначити всі розділи та інші структурні елементи.

 

Етап 3. Вибір методології та підготовка плану

 

Об’єкт і предмет можуть об’єктивно і якісно досліджуватися тільки в одному випадку – якщо грамотно обрана методологія. Набір методів визначається виходячи з дисципліни і теми: для гуманітарної групи наукових сфер свої типові набори, для економічних – свої. Але без аналізу і синтезу складно уявити будь-яку науковий працю.

 

Кожен метод має узгоджуватися з досліджуваним явищем. Тільки так можна досягти повної відповідності змісту роботи з усіма питаннями, які піднімаються в ній.

 

На цьому етапі складається перша версія робочого плану. Він буде доповнюватися і змінюватися в ході написання. Це цілком природно, адже неможливо спочатку, в якому саме руслі пройде дослідження. Бажано, щоб первинний план був максимально розгорнутим і включав графік виконання. Так автор дисциплінує і може оцінити масштабність завдань.

 

Етап 4. Збір джерел і літератури

 

Якість і результат дисертації багато в чому визначаються ще на етапі збору та аналізу літератури. Чим вдаліше і скрупульозніше проведена підготовка, тим легше пройде процес. Без перебільшення, питома вага значущості джерел досягає 70%.

 

У цій роботі важливо, щоб досліджувана література охоплювала всі ракурси теми, представляла різні точки зору. Потрібна об’єктивність, достовірність, неупередженість. Не можна вибрати просто вподобану точку зору і орієнтуватися тільки на неї. Слід вивчати останні наукові статті авторитетних джерел, використовувати інтернет ресурси, монографії і не обмежуватися тільки консервативним підходом у вигляді книг з бібліотеки.

 

Джерела повинні бути актуальними. Тобто не старше останніх п’яти, а ще краще трьох років. Важливо використовувати виключно чинні нормативно-правові акти, якщо мова йде не про опис змін в законодавстві і ходу історії.

 

Кількість джерел для дисертації майбутніх кандидатів наук – від 150 і вище, для докторів – 400-500 позицій. При цьому всі вони повинні опрацьовуватися, а не просто вказуватися для галочки.

 

Етап 5. Виконання основного етапу

 

На цій стадії перед автором стоїть ланцюжок завдань, які видозмінюються в залежності від теми роботи:

 

 • проводяться попередні дослідження для вирішення означених завдань;
 • здійснюється моделювання та проектування;
 • організовується експериментальна частина роботи;
 • складається узагальнений висновок по виконаній групі заходів;
 • проводиться оформлення відповідно до стандартів.

 

В рамках попереднього дослідження використовуються такі технології, як анкетування, опитування по темі дисертації. Так істотно звужується спектр методів, які підходять для глибокого вивчення завдань.

 

В процесі проектування автор готується до проведення експериментів і майбутньої розробки потрібної моделі. Також можуть створюватися спеціальні програми з новими теоретичними положеннями до досліджуваного предмету.

 

При організації експериментів і супутньої роботи здобувачі шукають доступи до потрібного обладнання, забезпечують нормальну роботу і підсумовують його поведінку шляхом детального опису. Результати цієї частини можуть публікуватися і апробовуватися в авторитетних фахових виданнях.

 

Етап 6. Написання вступу і висновку

 

Досвідчені автори знають, що вступ краще відкласти на потім і писати остаточну версію після того, як готові всі розділи. Робити це рекомендується паралельно з написанням висновку. Так забезпечується синхронність, враховуються всі нюанси дослідження. Автор не упускає головне і не плутається в висновках.

 

Вступ повинен складатися відповідно до структури. У висновку обов’язково відбивається узагальнення по кожному пункту вступу. Не можна вказувати в підсумковій частині тези, які відсутні у вступній частині та самому дослідженні. До того ж передбачити з першого етапу, як саме піде дослідження, неможливо. Значить, вступ писати на самому початку просто недоцільно.

 

Ще один важливий нюанс. Зазначена гіпотеза повинна підтверджуватися повністю або частково, інакше суть дисертації втрачається. Іншими словами – це фіаско. Якщо дослідження пішло не в той степ, потрібно подумати над формулюванням наукового припущення.

 

Етап 7. Оформлення дисертації

 

Наукова праця має вражати не тільки змістом, а й формою. Є чіткі вимоги щодо оформлення, яких потрібно дотримуватися. Йдеться про шрифт, інтервали, заголовки, нумерацію, вирівнювання, бібліографічному списку тощо. Нормативною основою є спеціальні вимоги щодо оформлення дисертації від 2017 року і ДСТУ 8302:2015.

 

Оформлення також передбачає грамотне розміщення виносок і посилань. Важливо пропорційне співвідношення структурних частин, наприклад, вступу і висновку -по 5% загального обсягу. На окрему увагу заслуговують додатки: кожен елемент візуалізації на окремому аркуші тощо.

 

Етап 8. Апробація і попередній захист

 

Це фінальний етап перед захистом, який насправді потрібно виконувати набагато раніше. Потрібна певна кількість наукових публікацій у фахових виданнях. Додатково складаються монографії, огляди, звіти. Інформація про них повинна бути в дисертаційну раду.

 

Якщо впровадження результатів проводиться в практичному напрямку, підтвердженням апробації є довідка про впровадження. На цьому етапі можна своєчасно помітити помилки і усунути їх.

 

Завершальний етап передбачає проведення попереднього захисту. Для цього роздруковується готовий екземпляр, готуються рецензії, доповідь і наочні матеріали. На цьому етапі захист проходить приблизно 1,5 години.

 

Висновок

 

Це основні кроки, кожен з яких поділяється на безліч сегментів. Суттєве значення має перевірка по системам Антиплагіат. Дисертація – це перш за все авторське новаторство, особистий внесок у науку, суб’єктивна оцінка.

 

Компанія «Аспірантура» пропонує послуги по підготовці дисертацій, в тому числі «під ключ», підготовці супутніх робіт, публікації наукових статей. Ми гарантуємо повний супровід до захисту.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  77 + 9 =