Обмеження у науковому дослідженні

487
Время чтения: 2 минуты

Зміст

Правила, вимоги, стандарти та ліміти – невід’ємна складова наукової діяльності. З їхньою допомогою впорядковується процес, вноситься чіткість критеріїв, усувається зайвий суб’єктивізм. Обмеження в дослідженні, як не дивно, є запорукою свободи, оскільки це прямий спосіб надати результату наукову значущість і користь.

 

Обмеження у дослідженні – що це таке?

 

Обов’язковий критерій будь-якої науково-дослідної роботи – її унікальність. Водночас праця готується відповідно до чітких та загальновідомих обмежень – стандартів ДСТУ, методичних рекомендацій, настанов наукового керівника, вимог редакції конкретного журналу, діапазону допустимої унікальності тощо.

 

Будь-яке дослідження обмежене озвученим предметом, об’єктом, темою, обраною методикою, науковою дисципліною. Обмеження може мати приватний характер, тобто встановлюватися самим автором. Наприклад, з організацією експерименту обмежується обсяг вибірки, розробляється власна шкала оцінювання.

 

За допомогою загальних обмежень будь-який проект уніфікується, а за допомогою приватних досягається фокусування на обраній проблематиці з ракурсу автора. Отже, обмеження у дослідженні – це чітко окреслені можливості використання методів, кордонів, контексту.

Обмеження у дослідженні дозволяють усунути двозначність та суперечливість результатів.

Як класифікуються обмеження?

 

Теорія та практика дозволяє виділити чотири групи обмежень:

 1. Культурні та моральні. Дослідження проводять у рамках загальноприйнятих моральних принципів з ракурсу історичної обстановки, меж належної поведінки, норм моралі.
 2. Якісні. Встановлюються певні рамки, зумовлені результатом і смисловим навантаженням, вихід за межі яких передбачає, що втрачається наукова значимість.
 3. Кількісні. Кожен предмет, що досліджується з гуманітарного чи природного напряму, має своє числове проявлення.
 4. Предметно-смислові. Кожна дисертація, монографія чи наукова стаття має чітко лімітовані параметри об’єкта та конкретизований предмет. У цьому й проявляються обмеження.

Як правило, для будь-якої науково-дослідної роботи характерна одночасна наявність усіх цих обмежень.

Грамотна розстановка автором пріоритетів та обмежень дослідження визначає якість наукової роботи.

Які етичні обмеження є?

 

Сьогодні наукові дослідження тісно пов’язані з питаннями етики та соціальної відповідальності. Етичні обмеження виявляються в наступному:

 • Встановлення лімітів на прояви дослідження, які можуть призвести до незворотності перетворень у свідомості людини, її генетичній та біологічній природі.
 • Встановлення заборон на дослідницьку діяльність, яка шкодить екологічному середовищу, завдає їй істотних збитків, ущемляє життєвий простір людства або певної групи соціуму.
 • Заборона використання персональних даних людей без їх попередньої згоди, а також неприпустимість примусової участі в експериментах або залучення до такої діяльності обманним шляхом.
 • Табу на заподіяння шкоди честі, гідності людини, її фізичному та психологічному здоров’ю.

 

Дослідження не повинні зазіхати на конституційні права та свободи особистості, ставити під загрозу існування людства, радикально контрастувати зі світоглядною установкою, загальновизнаними принципами.

Чим більше виділено обмежень, тим більше предметними та змістовними стають результати дослідження.

Навіщо потрібні обмеження у дослідженні?

 

Мета лімітів та обмежень у дослідженні – точність та достовірність результатів. З їхньою допомогою виробляється чіткий алгоритм дій, підвищуються якісні характеристики матеріалу, оптимально конкретизуються цілі та завдання, посилюється ефективність результатів.

 

Ліміти сприяють конкретизації спрямування дослідження, дозволяють окреслити конкретну позицію. З їхньою допомогою наукова діяльність набуває відчутності та не сприймається як щось суто теоретичне, що не має нічого спільного з реальністю.

 

Обмеження – це спосіб імплементації науки на дійсність та стимул розвитку наукової думки. Без них праці вчених набули б рис хаотичності та особистих, фантазійних суджень. Крім того, за допомогою обмежень забезпечуються права авторів та захищається інтелектуальна власність.

Компанія «Аспірантура» допоможе підготувати дослідження з урахуванням усіх вимог, щоби з кращого ракурсу показати здібності та перспективність автора.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  50 + 4 =