Правила написання статті ВАК

449
Время чтения: 3 минуты

Зміст

 

 

Наукові фахові статті ВАК – інструмент можливостей для вчених будь-якого рівня, особливо якщо мова йде про здобувачів ступенів кандидата і доктора наук. Авторитетність видання обумовлює високі вимоги до змісту і оформлення.

 

Кожен журнал встановлює свої критерії відбору. Однак можна виділити загальні, універсальні і обов’язкові правила, які полегшать процес написання.

 

Правило № 1. Дотримання структури

 

Наукова стаття повинна мати послідовну і логічну структуру:

1) Заголовок. У цій частині відображається назва статті, ПІБ автора, дисципліна і назва навчального закладу. Точність, повнота та достовірність даних обов’язкова.

2) Анотація. Такий елемент структури призначений для ознайомлення читача зі змістом, актуальністю, цілями і завданнями дослідження. Рекомендований обсяг – 3 речення. Анотація завжди складається на двох мовах.

3) Основна частина. Тіло статті містить опис основного ходу дослідження. Здобувач описує наукову новизну, методи, демонструє власну точку зору, підкріплену теоретичними знаннями.

4) Висновок. Ця частина містить підсумкові висновки про суть, значимість, теоретичну і практичну користь дослідження.

5) Бібліографічний список. Кожне посилання або цитата в тексті повинна підкріплюватися зазначенням у списку літератури. Також бібліографічний список не може містити пунктів, на які немає вказівок в основній частині.

 

Наукова фахова стаття ВАК обов’язково містить виділені окремим пунктом ключові слова і словосполучення, які складаються національною та англійською мовою. Їх має бути не менше 3 і не більше 10.

 

Анотація завжди пишеться після завершення роботи над основною частиною статті. Так скорочується ризик неточностей, оскільки хід дослідження до кінця непередбачуваний.

 

Правило № 2. Якість джерел

 

Написання фахової статті ВАК передбачає глибоке опрацювання різноманітної літератури по темі. Тільки у такий спосіб реалізується принцип всебічності і об’єктивності дослідження. Авторові потрібно вивчити наукові посібники, підручники, джерела з Інтернету, архіви, публікації в журналах, статистичні дані, аналітику та інші доступні матеріали.

 

При цьому важлива їх актуальність – не пізніше 3 останніх років, обґрунтованість – вказівка, чому саме це джерело доречне, достовірність – використання тільки перевіреної інформації, яка не застаріла і взята з офіційних джерел. Рекомендується відходити від банальності і очевидних аксіом. Науковий – не значить нецікавий.

 

При написанні наукових статей ВАК рекомендується вивчити вже наявні публікації за схожою або суміжною темою в авторитетних виданнях ВАК, журналах категорії А і Б, WoS, Scopus.

 

Правило № 3 Грамотність

 

Перефразовуючи відомий вислів Антона Павловича Чехова, важливо зазначити, що у науковій статті ВАК все повинно бути прекрасно: і стилістика, і пунктуація, і орфографія та синтаксис. Це досягається шляхом ретельної вичитки матеріалу і звернення до послуг коректорів і редакторів.

 

Грамотність має відношення не тільки до змісту, але і до оформлення. Особливо це стосується правильного оформлення бібліографічного списку. Потрібно максимально точна відповідність вимогам конкретного журналу. Важливо враховувати, що інформація регулярно актуалізується, і дивитися тільки оновлений офіційний сайт журналу.

 

Правило № 4. Унікальність

 

Ця вимога об’єднує всі без винятку фахові видання ВАК. Якщо є підозра на плагіат, або авторські думки викладені недостатньо оригінально, шансів на публікацію немає. При написанні важливо враховувати загальні вимоги до унікальності – не менше 85%. Чим вище, тим краще.

 

Головним правилом і рекомендацією є перевірка унікальності по системі Антиплагіат.ВУЗ. Якщо такої можливості немає, або просто для підстраховки слід використовувати відразу кілька авторитетних сервісів з різними алгоритмами виявлення унікальності. Наприклад, Text.ru, Etxt, Антиплагіат.ру.

 

Для максимальної відповідності вимогам журналу категорії А і Б рекомендується вибирати видання до написання статті. Так підвищуються шанси найкращим чином адаптувати матеріал під конкретні вимоги і не спотворити зміст.

 

Правило № 5. Рецензії

 

Фахова публікація ВАК передбачає обов’язкову наявність рецензії. Це відгук або професійна оцінка кваліфікованого експерта, який компетентний в темі. Автор повинен завчасно потурбуватися про наявність такого документа і надіслати його разом зі статтею в редакцію.

 

Якщо це не буде зроблено, видання може на свій розсуд передати матеріал для оцінки. Подальший рух буде залежати від змісту відгуку. При негативній рецензії статті не розміщуються.

 

Головна вимога до рецензентів: академічна добропорядність, об’єктивність, неупередженість, аргументоване обґрунтування, компетентність у конкретній темі статті.

 

Правило № 6. Стиль викладу

 

Стаття ВАК повинна бути витримана в науковому стилі. Перехід до публіцистичного викладу не вітається. Разом з тим, негативно розцінюється перенасичення спеціальними вимогами, використання громіздких і складних словесних конструкцій. Тенденція останніх років – простота і доступність для сприйняття широкою аудиторією. Такі прийоми можуть використовуватися тільки там, де вони доречні і не спотворюють зміст. Під табу двозначні фрази, що не привносять ясність і заважають чіткості трактування.

 

Рекомендується перевіряти матеріал на водність, тавтологію і тошнотність. Спеціальні сервіси відмінно справляються з цим завданням і допомагають позбутися від важкості читання. Така перевірка полегшить сприйняття і розкриє цікаві сторони наукової статті.

 

Ці правила не просто полегшать затвердження заявки на публікацію, але і допоможуть підвищити цитованість наукової статті в майбутньому. Замовити написання Фахової статті ВАК або фахової публікації ВАК з гарантією результату можна в компанії «Аспірантура».

Залишились питання?

    Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

    Залиште ваш відгук

    74 + 5 =