Як писати вступ для дисертації?

Як писати вступ до дисертації

882
Время чтения: 4 минуты

Зміст

Написані розділи дисертації, і здається, що найскладніше позаду. Але розслаблятися рано. Важливо зібратися з силами, свіжими думками та приступити за вступ. Ви вже його написали спочатку? А ось і перша помилка. Починайте з чистого аркуша і уважно прописуйте всі пункти. Введення – ваш інструмент для завоювання авторитету в самому початку.

 

Яка мета вступу дисертації?

 

По-перше, завжди пам’ятайте про перспективи – успішний захист та отримання наукового ступеня. Для цього потрібна хороша (а краще, бездоганна) дисертація, та вступ зокрема.

 

По-друге, вступний фрагмент служить своєрідним чек-листом для знайомства і формування першого враження. Будемо відверті, не всі вичитують дослідження від крапки до крапки. Але вступ прочитується завжди. Саме ця частина дає загальне уявлення, характеристики, допомагає зрозуміти суть, концепцію.

 

По-третє, введення необхідно для групування всіх думок і напрацювань в коротку витримку. У цій частині зосереджена вся суть, послідовність, значимість. Одночасно воно виконує інформативну, оглядову, ознайомчу та консолідуючу функцію.

Головна мета – донести потрібну інформацію з перших рядків, тобто підготувати міцний фундамент для ґрунтовного захисту дисертації.

 

Які вимоги до змісту і оформлення вступу дисертації?

 

ВАК не конкретизує вимоги до змісту введення. Складно визначити універсальні критерії, коли все залежить від специфіки теми та обраної наукової сфери. Тим не менш, є загальні рекомендації. Насамперед – структура. Про це буде детально описано в наступних пунктах.

 

Загальні вимоги та рекомендації:

 1. Логічний зв’язок зі всієї дисертацією. Вступ не повинен вибиватися із загальної концепції, дисонувати з розділами та висновком. Дисертація – єдина наукова робота, кожен компонент якої взаємопов’язаний. Неприпустимо робити вступну частину вирваною з контексту та автономною.
 2. Ретельне вичитування і всебічна перевірка на помилки. Коли відсутність пунктуації або стилістичні недоречності ріжуть око, складно сконцентруватися на суті. Тому грамотність є обов’язковою умовою для всієї дисертації, і введення не є винятком.
 3. Дотримання обсягу. Загальноприйняті стандарти закріпили, що вступ повинен займати 10% тексту (основної його частини). Допустимі незначні відхилення в меншу сторону, наприклад, якщо це технічна тематика, і всі дані досить сухі та лаконічні.

 

Відмінний орієнтир для формулювань, загальних ідей і правил – автореферати вже захищених дисертацій в цій ж дисертаційній раді. Їх можна брати як приклад вимог щодо оформлення і змісту.

 

Що входить в структуру вступу дисертації?

 

Вимога повноти, всебічності та ємності буде виконано, якщо у вступі дисертації відображаються 10 обов’язкових елементів структури. Їх може бути більше, в залежності від специфіки.

Наприклад, для кандидатської дисертації обов’язковим є наукова новизна, новаторство, в той час як докторська дисертація є нічим іншим як заявкою на наукове відкриття.

 

Новизна і актуальність

 

Перші сторінки вступу присвячуються цим питанням. Обґрунтування актуальності зводиться до наступного:

 • аргументування потреби науки у вирішенні конкретного питання;
 • нагальність, гострота проблеми;
 • соціальна потреба впровадження нових знань у практичну сферу;
 • невідповідність між практикою і теорією за певними аспектами;
 • невідповідність між практичними потребами і науковими пропозиціями.

 

Для автора важливо переконливо й лаконічно написати факти, які служать обґрунтуванням потреби вирішити конкретну проблему. Найчастіше застосовується метод дедукції, коли спочатку описується галузь і загальна ситуація, а потім виділяється конкретна проблема. Необхідно наводити аргументи тільки по конкретній темі.

 

Наукова новизна передбачає відповіді на три питання:

 1. Що здобувач зробив?
 2. Чим його результат відрізняється від попередніх знань?
 3. Що досягається за рахунок цього результату?

Вступ дисертації має бути унікальним. Мова не тільки про перевірку на плагіат, але і про смислове навантаження, новаторстві, концепції.

 

Вивченість питання

 

У вступі наводиться короткий огляд літератури по темі. Потрібно, щоб автор розкрив глибину питання і описав ступінь, наскільки значуща проблема. Мається на увазі критичний аналіз з акцентом на недостатність вивчення і опрацювання теми.

Цей структурний елемент покликаний показати, як здобувач вміє працювати зі спеціальною літературою різного формату, проводити оцінку, аналіз, виділяти головні аспекти. Тобто фрагмент введення присвячується теоретичній базі.

 

У вступі потрібно вкрай обережно ставитися до першості. Якщо робиться така заявка, важливо провести детальний, всебічний, дуже ретельний аналіз, щоб не кидати слова на вітер.

 

Опис об’єкту і предмета

 

Об’єкт – широка категорія дослідження, предмет – вузька. У першому випадку описується глобальна сфера вивчення, а в другому, конкретна сторона об’єкта, яка безпосередньо вивчається в дисертації.

З допомогою предмета виявляється і фіксується проблема, формуються шляхи її вирішення. У зв’язку з цим автору важливо конкретизувати конкретну область дослідження у відповідності з класифікацією. Загальні, безликі і абстрактні питання у введенні стають причиною відмови в допуску до захисту.

 

Опис мети і завдань

 

Мета – це глобальний результат, до якого прагне людина. Завдання – конкретний інструмент, спосіб досягнення цього результату. Рекомендується кожній окремій задачі присвячувати розділ або параграф. Тобто вибудовується певний алгоритм.

У вступі важливо відобразити завдання по мірі їх опису в дисертації, тобто дотримуватися послідовності. У формулюваннях важлива конкретика, доступність сприйняття, лаконічність.

 

Методологія

 

Хід дисертації багато в чому визначається сукупністю використовуваних методів. Набір залежить від специфіки теми. У вступі обов’язково вказується використовувана методологія, поєднання загальнонаукових і спеціальних методів.

Універсальність загальнонаукових методів розкриває широкі можливості, які важливо відобразити. Здобувач може вимірювати, порівнювати, спостерігати, експериментувати, аналізувати. Головний принцип – доречність і повнота. Не можна вказувати у введенні методи і інструменти, які не застосовувалися в самому дослідженні.

 

Висунення гіпотези

 

У вступі дисертації викладається основна ідея і концепція. Таке наукове припущення – гіпотеза – повинно бути підтверджено дослідженням. Якщо наукова праця спростовує гіпотезу і робоча версія заходить у глухий кут, потрібно переглянути припущення.

З цієї причини вступ завжди пишеться в кінці, після підготовки всіх розділів дисертації. А гіпотези формуються двічі: спочатку дослідження у вигляді плану-проекту, і після завершення дисертації, на фінальному етапі в остаточній версії.

 

Опис практичної значущості

 

Дослідження проводиться з метою привнести користь, насамперед, у практичні аспекти життєдіяльності. Як то підтверджується на захисті, і що потрібно вказати у вступі? Наприклад, акт впровадження підсумків дисертації.

Альтернативними або додатковими варіантами є докази використання результатів у прогнозах, методичних рекомендаціях, методиках, навчальній літературі, нормативних актах, цільових, освітніх, рекомендаційних програмах. Такі пункти обов’язково повинні бути вказані у вступі.

 

Апробація результатів

 

Захисту дисертації передує наукова діяльність, включаючи публікації. Наукові статті повинні бути в послужному списку у кожного здобувача. Якщо вони присвячені безпосередньо темі дисертації або окремим її аспектам і опубліковані в авторитетному виданні, це апробація в чистому вигляді. Крім того, майданчиком для апробації результатів є тематичні конференції, симпозіуми, семінари, форуми, обговорення на кафедрі.  Головна мета – «випробувати» результат в дії, з’ясувати думку і реакцію наукового співтовариства.

 

Компанія «Аспірантура» пропонує підготувати на замовлення вступ до вашої дисертації або написати наукову працю від початку до кінця. Ми орієнтовані на ваш успіх!

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  73 + 2 =