Як писати вступ для дисертації?

Як писати вступ до дисертації

176
Время чтения: 4 минуты

Зміст

Написані розділи дисертації, і здається, що найскладніше позаду. Але розслаблятися рано. Важливо зібратися з силами, свіжими думками та приступити за вступ. Ви вже його написали спочатку? А ось і перша помилка. Починайте з чистого аркуша і уважно прописуйте всі пункти. Введення – ваш інструмент для завоювання авторитету в самому початку.

 

Яка мета вступу дисертації?

 

По-перше, завжди пам’ятайте про перспективи – успішний захист та отримання наукового ступеня. Для цього потрібна хороша (а краще, бездоганна) дисертація, та вступ зокрема.

 

По-друге, вступний фрагмент служить своєрідним чек-листом для знайомства і формування першого враження. Будемо відверті, не всі вичитують дослідження від крапки до крапки. Але вступ прочитується завжди. Саме ця частина дає загальне уявлення, характеристики, допомагає зрозуміти суть, концепцію.

 

По-третє, введення необхідно для групування всіх думок і напрацювань в коротку витримку. У цій частині зосереджена вся суть, послідовність, значимість. Одночасно воно виконує інформативну, оглядову, ознайомчу та консолідуючу функцію.

Головна мета – донести потрібну інформацію з перших рядків, тобто підготувати міцний фундамент для ґрунтовного захисту дисертації.

 

Які вимоги до змісту і оформлення вступу дисертації?

 

ВАК не конкретизує вимоги до змісту введення. Складно визначити універсальні критерії, коли все залежить від специфіки теми та обраної наукової сфери. Тим не менш, є загальні рекомендації. Насамперед – структура. Про це буде детально описано в наступних пунктах.

 

Загальні вимоги та рекомендації:

 1. Логічний зв’язок зі всієї дисертацією. Вступ не повинен вибиватися із загальної концепції, дисонувати з розділами та висновком. Дисертація – єдина наукова робота, кожен компонент якої взаємопов’язаний. Неприпустимо робити вступну частину вирваною з контексту та автономною.
 2. Ретельне вичитування і всебічна перевірка на помилки. Коли відсутність пунктуації або стилістичні недоречності ріжуть око, складно сконцентруватися на суті. Тому грамотність є обов’язковою умовою для всієї дисертації, і введення не є винятком.
 3. Дотримання обсягу. Загальноприйняті стандарти закріпили, що вступ повинен займати 10% тексту (основної його частини). Допустимі незначні відхилення в меншу сторону, наприклад, якщо це технічна тематика, і всі дані досить сухі та лаконічні.

 

Відмінний орієнтир для формулювань, загальних ідей і правил – автореферати вже захищених дисертацій в цій ж дисертаційній раді. Їх можна брати як приклад вимог щодо оформлення і змісту.

 

Що входить в структуру вступу дисертації?

 

Вимога повноти, всебічності та ємності буде виконано, якщо у вступі дисертації відображаються 10 обов’язкових елементів структури. Їх може бути більше, в залежності від специфіки.

Наприклад, для кандидатської дисертації обов’язковим є наукова новизна, новаторство, в той час як докторська дисертація є нічим іншим як заявкою на наукове відкриття.

 

Новизна і актуальність

 

Перші сторінки вступу присвячуються цим питанням. Обґрунтування актуальності зводиться до наступного:

 • аргументування потреби науки у вирішенні конкретного питання;
 • нагальність, гострота проблеми;
 • соціальна потреба впровадження нових знань у практичну сферу;
 • невідповідність між практикою і теорією за певними аспектами;
 • невідповідність між практичними потребами і науковими пропозиціями.

 

Для автора важливо переконливо й лаконічно написати факти, які служать обґрунтуванням потреби вирішити конкретну проблему. Найчастіше застосовується метод дедукції, коли спочатку описується галузь і загальна ситуація, а потім виділяється конкретна проблема. Необхідно наводити аргументи тільки по конкретній темі.

 

Наукова новизна передбачає відповіді на три питання:

 1. Що здобувач зробив?
 2. Чим його результат відрізняється від попередніх знань?
 3. Що досягається за рахунок цього результату?

Вступ дисертації має бути унікальним. Мова не тільки про перевірку на плагіат, але і про смислове навантаження, новаторстві, концепції.

 

Вивченість питання

 

У вступі наводиться короткий огляд літератури по темі. Потрібно, щоб автор розкрив глибину питання і описав ступінь, наскільки значуща проблема. Мається на увазі критичний аналіз з акцентом на недостатність вивчення і опрацювання теми.

Цей структурний елемент покликаний показати, як здобувач вміє працювати зі спеціальною літературою різного формату, проводити оцінку, аналіз, виділяти головні аспекти. Тобто фрагмент введення присвячується теоретичній базі.

 

У вступі потрібно вкрай обережно ставитися до першості. Якщо робиться така заявка, важливо провести детальний, всебічний, дуже ретельний аналіз, щоб не кидати слова на вітер.

 

Опис об’єкту і предмета

 

Об’єкт – широка категорія дослідження, предмет – вузька. У першому випадку описується глобальна сфера вивчення, а в другому, конкретна сторона об’єкта, яка безпосередньо вивчається в дисертації.

З допомогою предмета виявляється і фіксується проблема, формуються шляхи її вирішення. У зв’язку з цим автору важливо конкретизувати конкретну область дослідження у відповідності з класифікацією. Загальні, безликі і абстрактні питання у введенні стають причиною відмови в допуску до захисту.

 

Опис мети і завдань

 

Мета – це глобальний результат, до якого прагне людина. Завдання – конкретний інструмент, спосіб досягнення цього результату. Рекомендується кожній окремій задачі присвячувати розділ або параграф. Тобто вибудовується певний алгоритм.

У вступі важливо відобразити завдання по мірі їх опису в дисертації, тобто дотримуватися послідовності. У формулюваннях важлива конкретика, доступність сприйняття, лаконічність.

 

Методологія

 

Хід дисертації багато в чому визначається сукупністю використовуваних методів. Набір залежить від специфіки теми. У вступі обов’язково вказується використовувана методологія, поєднання загальнонаукових і спеціальних методів.

Універсальність загальнонаукових методів розкриває широкі можливості, які важливо відобразити. Здобувач може вимірювати, порівнювати, спостерігати, експериментувати, аналізувати. Головний принцип – доречність і повнота. Не можна вказувати у введенні методи і інструменти, які не застосовувалися в самому дослідженні.

 

Висунення гіпотези

 

У вступі дисертації викладається основна ідея і концепція. Таке наукове припущення – гіпотеза – повинно бути підтверджено дослідженням. Якщо наукова праця спростовує гіпотезу і робоча версія заходить у глухий кут, потрібно переглянути припущення.

З цієї причини вступ завжди пишеться в кінці, після підготовки всіх розділів дисертації. А гіпотези формуються двічі: спочатку дослідження у вигляді плану-проекту, і після завершення дисертації, на фінальному етапі в остаточній версії.

 

Опис практичної значущості

 

Дослідження проводиться з метою привнести користь, насамперед, у практичні аспекти життєдіяльності. Як то підтверджується на захисті, і що потрібно вказати у вступі? Наприклад, акт впровадження підсумків дисертації.

Альтернативними або додатковими варіантами є докази використання результатів у прогнозах, методичних рекомендаціях, методиках, навчальній літературі, нормативних актах, цільових, освітніх, рекомендаційних програмах. Такі пункти обов’язково повинні бути вказані у вступі.

 

Апробація результатів

 

Захисту дисертації передує наукова діяльність, включаючи публікації. Наукові статті повинні бути в послужному списку у кожного здобувача. Якщо вони присвячені безпосередньо темі дисертації або окремим її аспектам і опубліковані в авторитетному виданні, це апробація в чистому вигляді. Крім того, майданчиком для апробації результатів є тематичні конференції, симпозіуми, семінари, форуми, обговорення на кафедрі.  Головна мета – «випробувати» результат в дії, з’ясувати думку і реакцію наукового співтовариства.

 

Компанія «Аспірантура» пропонує підготувати на замовлення вступ до вашої дисертації або написати наукову працю від початку до кінця. Ми орієнтовані на ваш успіх!

Залиште ваш відгук

84 + 5 =