Підібрати тему дисертації

1 673
Время чтения: 5 минуты

Зміст

Одна з аксіом наукового співтовариства – тема дисертації повинна бути актуальною. Це перша і головна ознака, без дотримання якої доступ до захисту неможливий. Актуальна тема передбачає важливі для теорії і практики аспекти. При цьому, всупереч поширеній думці, вона не завжди маловивчена.

 

Де шукати актуальні варіанти для теми дисертації?

 

Науково-дослідницька діяльність – це частково творчий процес. Джерелом натхнення (в даному випадку вибору теми) стають переваги, напрацювання автора і його позиція з будь-яких питань.

На момент прийняття рішення про написання дисертації у претендента, як правило, вже вагомий багаж публікацій, тема яких повністю або частково знаходить продовження в дослідженні.

 

Це оптимальний, але не єдиний варіант. Ідеї можна запозичити у куратора або керівника, який має досвід наукової діяльності за визначеним напрямом. Також приблизний і умовний перелік актуальних тем є на кафедрі, за якою закріплений здобувач.

 

Ще один альтернативний варіант для вибору – відстеження державних програм та грантів. У певні часові проміжки умови диктують інтерес до певних питань з боку держави і меценатів. Цим варто скористатися і «увійти в струмінь» перспективних напрямків дослідження.

 

Особливості вибору теми дисертації

 

Перш ніж зупинитися на конкретному (нехай навіть попередньому) варіанті теми, автор дисертації проходить кілька етапів:

 • Оцінюється загальна ситуація в обраній науковій сфері і більш вузької спеціалізації.
 • Вивчається матеріал з ідентичним за змістом тем на основі максимальної кількості джерел.
 • Дізнається позиція кафедри та наукового керівника.
 • Аналізуються власні наукові напрацювання.
 • Проводиться моніторинг розгляду питання на світовому рівні.

 

Таким чином, вибір актуальної теми дослідження – це результат комплексного підходу з пошуку, оцінки, аналізу передумов. Перед автором стоїть завдання відповісти на два запитання: кому потрібно дослідження з обраної теми і чим важливий та корисний буде результат.

 

Що головне у формулюванні актуальної теми?

 

Всім відомий вислів «як корабель назвеш, так він і попливе» працює, в тому числі, з темою дисертації. Навіть самі неймовірно якісні ідеї можуть бути зіпсовані неписьменним формулюванням теми. Це псує перше враження, спотворює розуміння суті дисертації, навіть якщо зміст бездоганний.

 

Якщо уявити зміст теми схематично, для неї властива певна структура:

Тема повинна бути:

 • лаконічною – не можна замість назви розміщувати есе на пів сторінки;
 • ємною – важливо кількома реченнями (максимум 3) відобразити суть, концепцію, об’єкт і результат дослідження;
 • зрозумілою – неприпустимо застосування громіздких словесних конструкцій і перенасичення спеціальними термінами. Рекомендований обсяг речення – 6 слів;
 • унікальною – обов’язково дотримання перевірки на плагіат, оскільки запозичення і копіювання вже раніше оприлюднених тем неприпустимо;
 • конкретною – потрібно уникати розмитих, узагальнених формулювань. Наприклад, зв’язки «теорія і практика».

 

Для визначення, чи правильно сформульована і обрана тема, можна скористатися наступним лайфхаком:

 • Якщо по вибраній назві є авторитетні опубліковані монографії – 90%, що тема дуже обширна, масштабна за обсягом і розмита для дисертації.
 • Якщо назва містить питання, відповідь на які  займає 1 хвилину і поміщається в кілька речень – можна стверджувати про дуже вузьку тему.

 

Які проблеми можуть виникнути з темою дисертації?

 

Тема дисертації підлягає узгодженню. З одного боку це страховка, що подальша робота буде зроблена не даремно і отриманий сигнал приступати. З іншого боку утвердження в більшості випадків не проходить з першого разу. Коригування теми може зажадати зміни концепції і порушення планів.

 

Головні проблеми:

 1. Вторинність. Така проблема може бути усунена шляхом заміни методології чи пропозиції нових підходів та інструментів з наміром отримати принципово інший результат.
 2. Мало вивченість. З одного боку відкриваються широкі можливості проявити себе. Але головна проблема зводиться до дефіциту джерел. Крім того, маловивчені теми часто «бракуються» як неактуальні, не містять новизни, не корисні.
 3. Широка постановка. При такому формулюванні виникає ризик, то будуть порушені інтереси колег, які вже працюють зі споріднених напрямів. Таке «вторгнення» в чуже поле супроводжується негативною реакцією.

 

В цьому питанні важливий баланс і грамотне поєднання новаторства, ступеня вивченості, значущості, практичної застосовності, перспективності дослідження і використання. Тобто, актуальна тема – це щось середнє між інноваційним проривом і традиційними стандартами.

 

Важливо! Схвалення на розробку дослідження з високою ймовірністю буде отримано без проблем, якщо автором максимально конкретизований предмет.

 

Вибір теми дисертації з медицини

 

Алгоритм дій по вибору актуальної теми схожий для всіх спеціальностей. Однак у такій сфері, як медицина є свої тонкощі, в тому числі пов’язані з практичним аспектом. Умовно процедуру можна представити декількома етапами:

 

 1. Визначення області інтересів, тобто конкретного напряму медицини. Зі зрозумілих причин цей етап, як правило, реалізується далеко до рішення написати дисертацію. Однак не виключений захист дослідження за «не своїм», але глибоко проробленому колу питань.
 2. Опрацювання літератури:
 • пошук джерел;
 • проведення аналізу всіх публікацій;
 • вивчення останніх розміщених матеріалів в авторитетних виданнях;
 • ознайомлення зі статистикою, останніми інноваційними напрацюваннями.
 1. Конкретизація теми дослідження, співвідношення з кодом спеціальності.
 2. Вивчення теми свого керівника і позиції кафедри.
 3. Оцінка власних можливостей по підбору пацієнтів.
 4. Отримання інформації про гранти і вивчення політики керівництва, державних структур і медичних установ щодо дослідження будь-яких напрямків.

 

Особливу увагу варто приділити вивченню наукових шкіл, кафедр, окремих дослідників та їх груп, лабораторій, науково-дослідних інститутів та їх діяльності з передбачуваної теми дисертації.

 

Специфіка вибору теми з юриспруденції

 

Сфера права настільки різноманітна і мобільна, що актуальні напрямки можуть швидко втрачати такий статус. Якщо мова йде не про дослідження яких-небудь питань, наприклад, по Римському праву, важливо йти в ногу з часом і орієнтуватися при виборі не тільки на поточну ситуацію, але й перспективу.

 

Враховуючи, що дисертація пишеться чимало місяців, а то й років, важливо завжди зіставляти актуальність даних. Актуальна тема може бути обрана, якщо приділяється достатня увага таким аспектам:

 • Внутрішнє законодавство, загальні, спеціальні та відсильні норми з даного напрямку.
 • Міжнародна регламентація.
 • Судова практика та узагальнення такої практики всередині країни.
 • Міжнародна судова практика та відповідні узагальнення.
 • Статистичні дані.
 • Наукові статті, дисертації та напрацювання інших авторів за схожим або суміжним напрямкам.

 

Об’єктом дослідження можуть бути діючі нормативні акти, правовідносини, внесені на розгляд законопроекти. Юриспруденція як сфера передбачає постійний процес адаптації до сучасних реалій, у зв’язку з чим ускладнюється вибір актуальної теми з прицілом на майбутнє.

 

Як вибирається актуальна тема для дисертацій з економіки?

 

Дисертація з економіки може присвячуватися неймовірній кількості напрямків. Для визначення їх актуальності і безпосередньо доцільності самої теми необхідно орієнтуватися на наступні критерії:

 1. Що відбувається у світовому економічному просторі на сьогоднішній день?
 2. Яка економічна ситуація в країні?
 3. Наскільки сприятливий інвестиційний клімат?
 4. Які зміни прогнозують аналітики?
 5. Який стан законодавства у сфері економіки? Чи існують правові прогалини та колізії в конкретному напрямі?
 6. Що демонструють статистичні дані?
 7. Які прогнози щодо криз і яка оцінка вже минулих кризових явищ?

 

Специфіка дисертацій з економіки полягає в тому, що вже на етапі вибору теми автор повинен готуватися до процедури практичного впровадження напрацювань. У цьому зв’язку актуальність з перспективою на найближче майбутнє має особливе значення.

 

Важливо! Найменування роботи стає відображенням особистого вибору автора, його професійної зрілості, а також відповідає загальній концепції праць кафедри та наукового керівника. Однак частка суб’єктивізму не повинна домінувати.

 

Важливий аспект – підсумкове формулювання теми. Дисертаційне дослідження може продемонструвати несподівані результати, розкрити досліджуване питання з нової сторони. Це часто стає причиною коригування теми вже після написання теоретичної і практичної частини. Такого сценарію не варто боятися.

 

Компанія «Аспірантура» пропонує послуги з написання дисертацій «під ключ», а також вибір теми, обґрунтування актуальності, написання окремих розділів, оформлення, підготовку автореферату. Автори демонструю креативний підхід, який дозволить вам підкорити наукове співтовариство і успішно захиститися.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  62 + 2 =